АЙДО ТРАНС

ТРАНСПОРТ НА ГРУПАЖНИ,ЦЕЛИ И НАСИПНИ ТОВАРИ

гр.Разград, ул.Антим 1

тел.:0894 44 51 15

ЕТ „МУРТАЗА ФЕРАД“

ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ В СТРАНАТА

ОРГАНИЗАЦИЯ НА СЕМЕЙНИ ТЪРЖЕСТВА

гр.Разград,ул.“Л.Каравелов“1

тел.:0895 43 87 89,0895 43 87 91