Информационен Бизнес Туристически Навигатор Разградска област е платформа представяща актуална информация за бизнеса и туризма в региона, сайта е част от „РЕГИОНАЛНИ БИЗНЕС ТУРИСТИЧЕСКИ ПОРТАЛИ“. Представянето се осъществява чрез собствена страница в съответната категория за период от една година, като за целта се издава фактура, след изтичане на периода същия може да се поднови за  една година. Информацията в портала може да се променя неограничен брой пъти с цел нейната актуалност.

С цел оптималната функционалност на информационния портал запазваме правото си да правим промени по сайта без това да навреди на наличната инфорамация!